Bàn GIám Đốc

Bàn GIám Đốc

Bàn GIám Đốc

Bàn làm việc vân gỗ đẹp

Bàn làm việc vân gỗ đẹp

Gỗ tự nhiên 100%;Vân gỗ đẹp

KT: Dài 1840 x Rộng 840 (KT thay đổi tùy theo Y|C Khách hàng)

Mua hàng

Bàn giám đốc VIP tại Hà Nội

Bàn giám đốc VIP tại Hà Nội

Gỗ tự nhiên 100%;Vân gỗ đẹp

KT: Dài 1800 x Rộng 900 x Cao760 mm (KT thay đổi tùy theo Y|C Khách hàng)

Mua hàng

Bàn giám đốc tại Hà Nội

Bàn giám đốc 

Gỗ tự nhiên 100%;Vân gỗ đẹp

KT: Dài 1800 x Rộng 900 x Cao760 mm (KT thay đổi tùy theo Y|C Khách hàng)

 
Mua hàng

Bàn làm việc tại Hải Phòng

Bàn làm việc tại Hải Phòng

Gỗ tự nhiên 100%;Vân gỗ đẹp

KT: Dài 1800 x Rộng 900 x Cao760 mm (KT thay đổi tùy theo Y|C)

Mua hàng

Bàn giám đốc tại Phú Quốc

Bàn giám đốc tại Phú Quốc

Gỗ tự nhiên 100%;Vân gỗ đẹp

KT: Dài 1800 x Rộng 900 x Cao760 mm (KT thay đổi tùy theo Y|C Khách hàng)

Mua hàng

Bàn làm việc tại Huế

Bàn giám đốc tại Huế

Gỗ tự nhiên 100%;Vân gỗ đẹp

KT: Dài 1800 x Rộng 900 x Cao760 mm (KT thay đổi tùy theo Y|C Khách hàng)

Mua hàng

Bàn giám đốc tại Hưng yên

Bàn giám đốc tại Hưng yên

Gỗ gụ lào 100%;Vân gỗ đẹp

KT: Dài 1800 x Rộng 900 x Cao760 mm (KT thay đổi theo yêu cầu)

Mua hàng

Bàn giám đốc tại An Giang

Bàn giám đốc tại An Giang: Gỗ Gụ lào 100%;Vân gỗ đẹp

KT: Dài 1800 x Rộng 900 x Cao 760 mm

(KT thay đổi tùy theo Y|C Khách hàng

Mua hàng

Bàn giám đốc tại Vĩnh Long

Bàn giám đốc tại Vĩnh Long

Gỗ Gụ 100%;Vân gỗ đẹp

KT: Dài 1800 x Rộng 900 x Cao760 mm (KT thay đổi tùy theo Y|C Kh

Mua hàng

Bàn giám đốc tại Quảng Trị

Bàn giám đốc tại Quảng trị

Gỗ hương vân 100%;Vân gỗ đẹp

KT: Dài 1800 x Rộng 900 x Cao760 mm (KT thay đổi tùy theo Y|C Khách

Mua hàng

Bàn giám đốc tại Vũng Tàu

Bàn giám đốc tại Vũng Tàu

Gỗ tự nhiên 100%;Vân gỗ đẹp; gỗ nguyên tấm

KT: Dài 1800 x Rộng 900 x Cao760 mm; mặt dầy 10cm(KT thay đổi tùy theo Y|C Khách hàng)

Mua hàng

Bàn làm Việc

Gỗ tự nhiên 100%;Vân gỗ đẹp

KT: Dài 1800 x Rộng 900 x Cao760 mm (KT thay đổi tùy theo Y|C Khách hàng)

Mua hàng