BÀN 3 TẤM GỖ GÕ ĐỎ

BÀN 3 TẤM GỖ GÕ ĐỎ

BÀN 3 TẤM GỖ GÕ ĐỎ

Bàn ăn gỗ nguyên khối tại Quảng Ninh

Bàn ăn gỗ nguyên khối tại Quảng Ninh

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 15 cm x 560 cm;

                                   Mặt ghế: 40 cm x 15 cm x 560 cm   

Mua hàng

Bàn ăn gỗ_BA103

Bàn ăn gỗ_BA103:      Mặt bàn: 90 cm x 10 cm x 200 cm;

                                   Mặt ghế: 40 cm x 10 cm x 220 cm   

Mua hàng

Mặt bàn gỗ_MB312

Mặt bàn gỗ:                Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 260 cm;

                                   100% gỗ gõ đỏ nguyên tấm,

 
Mua hàng

Bàn ăn gỗ| Bàn ăn gỗ gõ đỏ BA031

Bàn ăn gỗ:                  Mặt bàn: 90 cm x 10 cm x 212 cm;

                                   Mặt ghế: 40 cm x 10 cm x 212 cm                                

Mua hàng

Bàn ăn gỗ tự nhiên BA027

Quy cách Bàn ăn gỗ:   Mặt bàn: 90 cm x 12,5 cm x 200 cm;

                                   Mặt ghế: 40 cm x 12 cm x 220 cm

                                   Chất gỗ: 100% Gỗ gõ đỏ Nam Phi loại 1

Mua hàng