Bàn ăn

Bàn ăn

Bàn ăn

Bàn ăn gỗ tự nhiên

Bàn ăn gỗ tự nhiên

Mặt bàn ăn: 116cm x 13 cm x 301 cm; 

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Bàn tròn gỗ - BT100

Bàn tròn gỗ - BT100

Đường kính 135 cm

Chất liệu: Gỗ gõ đỏ

Mua hàng

Bộ bàn ăn - BA3

Bộ bàn ăn 

Mặt bàn ăn: 1.07m x 16 cm x 2.65 m; 

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Bộ bàn ăn - BA2

Bộ bàn ăn - BA2

Mặt bàn ăn: Rộng 82 cm x 14 cm x 2.65 m; 

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Bộ bàn ăn 6 ghế - BA1

Bộ bàn ăn 6 ghế

Mặt bàn ăn: 1.07m x 16 cm x 2.65 m; 

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Bộ bàn ăn 6 ghế hiện đại

Bộ bàn ăn 6 ghế hiện đại

Mặt bàn ăn: 1m cm x 16 cm x 1.65 m; (chất liệu: gõ đỏ)

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Bàn ăn gỗ nguyên khối - BA124

Mặt bàn ăn nguyên khối: 80 cm x 15 cm x 142 cm; (chất liệu: gỗ hương)

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Bàn ăn gỗ tự nhiên - BA122

Mặt bàn ăn: 90 cm x 13 cm x 300 cm; (chất liệu: Cẩm Đá)

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Bàn ăn gỗ tại Quảng Ninh

Bàn ăn gỗ tại Quảng Ninh

Mặt bàn: 99 cm x 12 cm x 218 cm;

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Bàn ăn gỗ tại Hải Phòng

Bàn ăn gỗ tại Hải Phòng

Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 360 cm;

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Bàn ăn tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Bàn ăn tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Mặt bàn: 1 m x 20 cm x 3m6; 

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Bàn ăn gỗ tại Hồ Chí Minh

Bàn ăn gỗ tại Hồ Chí Minh

Mặt bàn: 1 mx 1 m 1 x 20 cm

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng