quan tài gỗ vàng tâm

quan tài gỗ vàng tâm

quan tài gỗ vàng tâm

✅✅✅Quan tài gỗ vàng tâm thành 10, địa 10, thiên 15cm VIP -...

Quan tài gỗ vàng tâm thành 10, địa 10, thiên 15cm VIP - THÁI BÌNH

Kích thước phủ bì : dài 205cm x cao 62cm x rộng 62cm

Thành dày 10cm lót 1 lớp Ngọc Am Hà Giang dày 3cm. Ghép xung quanh 6 mặt 

Mua hàng

Quan tài gỗ vàng tâm tại Hà Nam

Quan tài gỗ vàng tâm

Lọt lòng: dài 180 x rộng 41 x cao 38 cm

Phủ bì:  dài 202 x rộng 63 x cao 60 (cm);  

Độ dày gỗ: thành 8 –  lắp 6 – đáy 10 (cm)

Mua hàng

Quan tài gỗ vàng tâm tại Hải Dương

Quan tài gỗ vàng tâm tại Hải Dương

Lọt lòng: dài 180 x rộng 41 x cao 38 cm

Phủ bì:  dài 202 x rộng 63 x cao 60 (cm);  

Độ dày gỗ: thành 8 –  lắp 6 – đáy 10 (cm)

Mua hàng

Quan tài gỗ vàng tâm tại Thái Bình

Quan tài gỗ vàng tâm tại Thái Bình

Lọt lòng: dài 180 x rộng 41 x cao 38 cm

Phủ bì:  dài 198 x rộng 59 x cao 59 (cm);  

Độ dày gỗ: thành 6 –  lắp 4 – đáy 10 (cm)

Mua hàng

Quan tài gỗ vàng tâm tại Quảng Ninh

Quan tài gỗ vàng tâm

Lọt lòng: dài 180 x rộng 41 x cao 38 cm

Phủ bì:  dài 202 x rộng 63 x cao 60 (cm);  

Độ dày gỗ: thành 8 –  lắp 6 – đáy 10 (cm)

Mua hàng

Quan tài gỗ vàng tâm tại Hải Phòng-GT101

Quan tài gỗ vàng tâm

Lọt lòng: dài 180 x rộng 41 x cao 38 cm

Phủ bì:  dài 198 x rộng 59 x cao 59 (cm);  

Độ dày gỗ: thành 6 –  lắp 4 – đáy 10 (cm)

Mua hàng

Quan tài gỗ vàng tâm tại Hải Phòng

Quan tài gỗ vàng tâm 

Kích thước phủ bì : dài 207cm, rộng 57cm, cao 57cm. Nắp dày 10, thành dày 8cm, địa 6cm.

Mua hàng

Quan tài gỗ vàng tâm hàng rộng víp ( thiên 10 thành 7 địa 7)

Quan tài gỗ vàng tâm hàng rộng víp ( thiên 10 thành 7 địa 7)

Kích thước phủ bì: dài 202cm, rộng 61cm,cao 61cm. Lắp dày 10,thành dày 7cm,địa7cm.

Mua hàng
HOT

Quan tài chạm sen _ QT12

Quan tài gỗ vàng tâm chạm sen _ QT12
 
Kích thước: Thiên dày 12 cm, địa dày 7 cm, thành  và đầu dày 7 cm.
 
Mua hàng
- 16%

Quan tài trạm Rồng_ QT62

Kích thước: Dài 196 cm, Rộng 62 cm, cao 70 cm, Thiên dày 10 cm, địa dày 7 cm, thành  và đầu dày 7 cm.
 
Mua hàng

Quan Tài Gỗ Vàng Tâm

Quan Tài Gỗ Vàng Tâm
 
Kích thước: Thiên dày 10 cm, địa dày 10 cm, thành  và đầu dày 6 cm.
Mua hàng