Sập Gỗ Gõ Đỏ 2 Tấm

Sập Gỗ Gõ Đỏ 2 Tấm

Sập Gỗ Gõ Đỏ 2 Tấm

Phản gỗ tự nhiên nguyên khối tại HẢI DƯƠNG

Phản gỗ tự nhiên nguyên khối tại HẢI DƯƠNG

 KT: RỘNG 180 (2 tấm 90cm ) x dày 15cm x dàu 250cm

Mua hàng

Phản gỗ tự nhiên nguyên khối tại Quảng Ninh

Phản gỗ tự nhiên nguyên khối tại Quảng Ninh

Chất liệu: Gỗ gõ đỏ vân đẹp

KT: Rộng 2m * 2m3 dầy 15 cm

Mua hàng

Sập gỗ nguyên khối tại Bắc Giang - SGGD031

Sập gỗ nguyên khối

KT: 300*200*20 (cm)

Chất liệu: Gỗ gõ đỏ

Mua hàng

Phản gỗ nguyên khối - SAGD030

Phản gỗ nguyên khối

KT: 248*182*16 (cm)

Chất liệu: Gỗ gõ đỏ

Mua hàng

Chiếu ngựa gỗ gõ đỏ - SAGD029

Quy cách sản phẩm Chiếu ngựa gỗ gõ đỏ

Kích thước: dài 3m rộng 2m (2 tấm) dầy 15

Chất liệu: Gỗ gõ đỏ nam mỹ

Mua hàng

Sập gỗ tại Hà Nội

Quy cách sản phẩm Sập gỗ gõ đỏ

Kích thước: 1m8x2m2 khuôn dạ dầy 10

Mua hàng

Sập gỗ hương_SGH106

Quy cách sản phẩm Sập gỗ hương

Kích thước: dài 2m5 rộng 1m86 (2 tấm) dầy 15

Mua hàng

Sập gỗ|Sập gỗ gõ đỏ_SGD026

Quy cách sản phẩm Sập gỗ dõ đỏ

Kích thước: dài 3m rộng 2m1 (2 tấm) dầy 15

Mua hàng

Sập gỗ| Sập gỗ gõ đỏ_SGD025

Quy cách sản phẩm Sập gỗ gõ đỏ

Kích thước: dài 2m5 rộng 1m9 (2 tấm) dầy 15

Mua hàng

Sập gỗ| Sập gỗ Lim_SGL118

Quy cách sản phẩm Sập gỗ lim

Kích thước: dài 2m3 rộng 2m (2 tấm) dầy 15

Mua hàng

Sập gỗ| Sập gỗ gõ đỏ_SGD024

Quy cách sản phẩm Sập gỗ gõ đỏ nam phi

Kích thước: dài 2m5 rộng 2m (2 tấm) dầy 18

Mua hàng

Phản gỗ| Phản gỗ gõ đỏ _ PGD024

Quy cách sản phẩm phản gỗ gõ đỏ nam phi

Kích thước: dài 2m rộng 1m9 (2 tấm) dầy 14

Chất liệu: Gỗ gõ đỏ Nam Phi 100%

Mua hàng