Sập Gỗ Cẩm Đá 2 Tấm

Sập Gỗ Cẩm Đá 2 Tấm

Sập Gỗ Cẩm Đá 2 Tấm

Sập gỗ hương đá - SGHD005

Sập gỗ hương đá

KT: Rộng 1.86m x dài 2.17 cm x dầy 15 cm

 
Mua hàng

Sập gỗ hương đá - SGHD004

Sập gỗ hương đá - SGHD004

KT: Rộng 1.96m x dài 2.71m x dầy 15 cm

Quây Sập gỗ vân đẹp

Mua hàng

Phản gỗ hương đá - PGHD103

Phản gỗ hương đá - PGHD103

KT: Rộng 1.96m x dài 2.71m x dầy 15 cm

Quý khách lựa chọn chân: 4 trụ 2 đà hoặc dùng Quây Sập gỗ

Mua hàng

Sập gỗ - SGHD003

Sập gỗ: Rộng 2m x dài 2m2 

Quý khách lựa chọn chân: 4 trụ 2 đà hoặc dùng Quây Sập gỗ

Mua hàng

Sập gỗ hương tại Hồ Chí Minh

Sập gỗ hương

KT: Rộng 2m x dài 3m x dầy 30 cm

Quý khách lựa chọn chân: 4 trụ 2 đà hoặc dùng Quây Sập gỗ

 

Mua hàng

Sập gỗ tại Cà Mau

Quy cách sản phẩm Sập gỗ hương đá

Kích thước: dài 2m52 rộng 1m6 (2 tấm) dầy 10

Mua hàng