SoFa Gỗ Cẩm Đá

SoFa Gỗ Cẩm Đá

SoFa Gỗ Cẩm Đá

Sofa gỗ phòng khách SOGH206

Quy cách Sofa gỗ phòng khách:
Kích thước: 1 chiều 2m65, 1 chiều 2m15
Bàn:            1 chiều 65 cm, 1 chiều 160 cm, dày 11
Mua hàng

Sofa gỗ hiện đại_SOGH204

Kích thước: 1 chiều 2m65, 1 chiều 2m15
Bàn:            1 chiều 65 cm, 1 chiều 160 cm, dày 11
Mua hàng