Gỗ Trang Trí

Gỗ Trang Trí

Gỗ Trang Trí

Bàn làm việc vân gỗ đẹp

Bàn làm việc vân gỗ đẹp

Gỗ tự nhiên 100%;Vân gỗ đẹp

KT: Dài 1840 x Rộng 840 (KT thay đổi tùy theo Y|C Khách hàng)

Mua hàng

Bàn giám đốc VIP tại Hà Nội

Bàn giám đốc VIP tại Hà Nội

Gỗ tự nhiên 100%;Vân gỗ đẹp

KT: Dài 1800 x Rộng 900 x Cao760 mm (KT thay đổi tùy theo Y|C Khách hàng)

Mua hàng

Tranh gỗ đục tay

Tranh gỗ đục tay

Chất liệu: Gỗ cẩm

KT: rộng 90 cm dài 1m6 dầy 20 cm

 
Mua hàng

Vách dán tường gỗ tự nhiên

Vách dán tường gỗ tự nhiên

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Quy cách: Tùy theo diện tích

Mua hàng

Đồng hồ cây - DH002

Đồng hồ cây

KT: Rộng 97 x Sâu 42 x Cao 232 (cm)

Chất liệu: Gỗ hương đá/ Gỗ gõ đỏ/ Gỗ Mun

 
 
Mua hàng

Bàn giám đốc tại Hà Nội

Bàn giám đốc 

Gỗ tự nhiên 100%;Vân gỗ đẹp

KT: Dài 1800 x Rộng 900 x Cao760 mm (KT thay đổi tùy theo Y|C Khách hàng)

 
Mua hàng

Bàn làm việc tại Hải Phòng

Bàn làm việc tại Hải Phòng

Gỗ tự nhiên 100%;Vân gỗ đẹp

KT: Dài 1800 x Rộng 900 x Cao760 mm (KT thay đổi tùy theo Y|C)

Mua hàng

Bàn giám đốc tại Phú Quốc

Bàn giám đốc tại Phú Quốc

Gỗ tự nhiên 100%;Vân gỗ đẹp

KT: Dài 1800 x Rộng 900 x Cao760 mm (KT thay đổi tùy theo Y|C Khách hàng)

Mua hàng

Bàn làm việc tại Huế

Bàn giám đốc tại Huế

Gỗ tự nhiên 100%;Vân gỗ đẹp

KT: Dài 1800 x Rộng 900 x Cao760 mm (KT thay đổi tùy theo Y|C Khách hàng)

Mua hàng

Bàn giám đốc tại Hưng yên

Bàn giám đốc tại Hưng yên

Gỗ gụ lào 100%;Vân gỗ đẹp

KT: Dài 1800 x Rộng 900 x Cao760 mm (KT thay đổi theo yêu cầu)

Mua hàng

Bàn giám đốc tại An Giang

Bàn giám đốc tại An Giang: Gỗ Gụ lào 100%;Vân gỗ đẹp

KT: Dài 1800 x Rộng 900 x Cao 760 mm

(KT thay đổi tùy theo Y|C Khách hàng

Mua hàng

Bàn giám đốc tại Vĩnh Long

Bàn giám đốc tại Vĩnh Long

Gỗ Gụ 100%;Vân gỗ đẹp

KT: Dài 1800 x Rộng 900 x Cao760 mm (KT thay đổi tùy theo Y|C Kh

Mua hàng