Sofa gỗ

Sofa gỗ

Sofa gỗ

Sofa gỗ lim nguyên khối - SOGL300

Sofa gỗ lim nguyên khối - SOGL300

KT: 1 chiều 2m65, 1 chiều 2m15

Mặt dầy 10 cm, Tựa nguyên khối chất liệu gỗ lim

Mua hàng

Sofa gỗ đẹp - Sofa gỗ VIP

Quy cách Sofa gỗ phòng khách:
Kích thước: Mặt dầy 20 cm
Chất liệu: Gỗ Gõ đỏ
 
 
Mua hàng

Sofa gỗ phòng khách - SFGH005

Quy cách Sofa gỗ phòng khách:
Kích thước: Theo YC của Khách hàng
Chất liệu: Gỗ hương đá
Mua hàng

Sofa gỗ phòng khách SOGH206

Quy cách Sofa gỗ phòng khách:
Kích thước: 1 chiều 2m65, 1 chiều 2m15
Bàn:            1 chiều 65 cm, 1 chiều 160 cm, dày 11
Mua hàng

Sofa gỗ nguyên khối - SOFD233

Sofa gỗ nguyên khối - SOGD233

Sofa gỗ phòng khách với 100% gỗ tự nhiên nguyên tấm

Mua hàng

Sofa gỗ đẹp - SGD001

Sofa gỗ đẹp

Sofa gỗ phòng khách với 100% gỗ tự nhiên nguyên tấm

Mua hàng

Sofa giường tại Hồ Chí Minh

  • Kích thước phủ bì: 218cm (Rộng) X 83cm (Sâu) X 81cm (Cao)
  • Kích thước khi kéo ra thành giường: 194cm (Rộng) X 134cm (Sâu) X 28cm (Cao)
Mua hàng

Sofa gỗ tại Đồng Tháp

Sofa gỗ nguyên khối với 100% gỗ tự nhiên nguyên tấm

Mua hàng

Sofa gỗ tại Điện Biên

Sofa gỗ nguyên khối với 100% gỗ tự nhiên nguyên tấm

Mua hàng

Sofa gỗ nguyên khối tại An Giang

Sofa gỗ nguyên khối với 100% gỗ tự nhiên nguyên tấm

Mua hàng

Sofa gỗ tại Cà Mau - SOFG 100

Sofa gỗ nguyên khối với 100% gỗ tự nhiên nguyên tấm

Mua hàng