MẶT BÀN NGUYÊN TẤM CẨM ĐÁ

MẶT BÀN NGUYÊN TẤM CẨM ĐÁ

MẶT BÀN NGUYÊN TẤM CẨM ĐÁ

Mặt bàn ăn gỗ nguyên khối tại Sài Gòn

Mặt bàn gỗ nguyên khối tại Sài Gòn

100% gỗ hương đá nguyên tấm

Hàng tự nhiên nguyên khối

 
Mua hàng

Bàn ăn gỗ tự nhiên

Bàn ăn gỗ tự nhiên

Mặt bàn ăn: 116cm x 13 cm x 301 cm; 

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Mặt bàn gỗ tại Cà Mau

Quy cách sản phẩm:  

Mặt bàn: 90 cm x 13 cm x 300 cm;

100% gỗ Cẩm nguyên tấm, Vân Mây

Mua hàng

Bàn ăn|Mặt Bàn ăn gỗ cẩm đá_MBA412

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 79 cm x 12 cm x 136 cm;

                                   100% gỗ cẩm đá nguyên tấm 

Mua hàng

Bàn ăn| Mặt bàn ăn gỗ cẩm đá_MBA411

Bàn ăn| Mặt bàn ăn gỗ:   Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 290 cm;

                                   100% gỗ cẩm đá nguyên tấm 

Mua hàng

Bàn ăn|Mặt bàn ăn gỗ cẩm đá_MBA410

Bàn ăn|Mặt bàn ăn gỗ:   Mặt bàn: 80 cm x 10 cm x 136 cm;

                                   100% gỗ cẩm đá nguyên tấm 

Mua hàng

Bàn ăn|Mặt bàn gỗ cẩm đá_MBA409

QBàn ăn|Mặt bàn gỗ :   Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 290 cm;

                                     100% gỗ cẩm đá nguyên tấm 

Mua hàng

Bàn ăn|Mặt bàn gỗ cẩm đá _MBA408

Bàn ăn|Mặt bàn gỗ:   Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 290 cm;

                                   100% gỗ cẩm đá nguyên tấm 

Mua hàng

Bàn ăn|Mặt bàn ăn gỗ cẩm đá_MBA407

Bàn ăn|Mặt bàn ăn gỗ :   Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 290 cm;

                                        100% gỗ cẩm đá nguyên tấm 

Mua hàng

Bàn ăn|Mặt bàn ăn gỗ cẩm đá_MBA406

Bàn ăn|Mặt bàn ăn gỗ:   Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 290 cm;

                                   100% gỗ cẩm đá nguyên tấm 

Mua hàng

Bàn ăn| Mặt bàn gỗ _MBA404

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 245 cm;

                                   100% gỗ cẩm đá nguyên tấm  

Mua hàng