Sập Gỗ Lim 1 Tấm

Sập Gỗ Lim 1 Tấm

Sập Gỗ Lim 1 Tấm

Phản gỗ lim - SGL127

Quy cách sản phẩm Phản gỗ lim

Kích thước: dài 2.76 m rộng 1.78m (2 tấm) dầy 15

Mua hàng

Sập gỗ|Sập gỗ Lim _SGL107

Quy cách sản phẩm Sập gỗ lim

Kích thước: dài 2m rộng 1m8 (2 tấm) dầy 12

Mua hàng