MẶT BÀN NGUYÊN TẤM GỖ DỔI

MẶT BÀN NGUYÊN TẤM GỖ DỔI

MẶT BÀN NGUYÊN TẤM GỖ DỔI

Mặt bàn gỗ dổi LÀO với mùi thơm tự nhiên

Mặt bàn gỗ dổi LÀO với mùi thơm tự nhiên vô cùng hiếm

KT: Rộng 107 cm dầy 18 cm dài 342 cm

Chất liệu: Gỗ dổi LÀO

Mua hàng